Warunki usługi

1.Warunki korzystania z usługi

1.Warunki

Wchodząc na stronę internetową pod adresem doldek.com zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i znaków towarowych.

2. Korzystaj z Licencji

 1. Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Doldek.com wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:
  1. modyfikować ani kopiować materiałów;
  2. wykorzystywać materiałów w jakimkolwiek celu komercyjnym lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Doldek.com;
  4. usuwać z materiałów jakichkolwiek zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; Lub
  5. przenosić materiałów na inną osobę lub „kopiować” materiały na jakimkolwiek innym serwerze.
 2. 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Doldek.com w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu tej licencji należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w jego posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zastrzeżenie

 1. 1. Materiały na stronie internetowej Doldek.com są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Doldek.com nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
 2. 2. Ponadto Doldek.com nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakichkolwiek stronach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Doldek.com ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie Doldek.com strony internetowej, nawet jeśli Doldek.com lub upoważniony przedstawiciel Doldek.com został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości powstania takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie Doldek.com mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Doldek.com nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Doldek.com może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Doldek.com nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Doldek.com nie dokonał przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia strony przez Doldek.com. Korzystanie z takiej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

Doldek.com może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług dla swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Prawo Obowiązujące

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Doldek.com i nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.