Termenii serviciului

1.Termeni și condiții

1.Condiții

Prin accesarea site-ului la adresa Doldek.com sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții, toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru respectarea oricăror legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni, vi se interzice utilizarea sau accesarea acestui site. Materialele conținute în acest site web sunt protejate de legea privind drepturile de autor și mărcile comerciale aplicabile.

2. Utilizați licența

 1. Se acordă permisiunea de a descărca temporar o copie a materialelor (informații sau software) de pe site-ul Doldek.com numai pentru vizionare personală, necomercială, tranzitorie. Aceasta este acordarea unei licențe, nu un transfer de titlu, iar în baza acestei licențe nu puteți:
  1. modifica sau copia materialele;
  2. utilizați materialele în orice scop comercial sau pentru orice afișare publică (comercială sau necomercială);
  3. încercarea de a decompila sau a face inginerie inversă a oricărui software conținut pe site-ul Doldek.com;
  4. elimina orice drepturi de autor sau alte notații de proprietate din materiale; sau
  5. transferați materialele unei alte persoane sau „oglindiți” materialele pe orice alt server.
 2. 2. Această licență va înceta automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții și poate fi reziliată de Doldek.com în orice moment. La încetarea vizualizării acestor materiale sau la încetarea acestei licențe, trebuie să distrugeți orice materiale descărcate în posesia dumneavoastră, fie în format electronic sau tipărit.

3. Disclaimer

 1. 1. Materialele de pe site-ul Doldek.com sunt furnizate „ca atare”. Doldek.com nu oferă garanții, exprese sau implicite și, prin prezenta, declină și neagă toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanții sau condiții implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop sau neîncălcarea proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor.
 2. 2. În plus, Doldek.com nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe site-ul său web sau în legătură cu astfel de materiale sau de pe orice site-uri legate de acest site.

4. Limitări

În niciun caz Doldek.com sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit, sau din cauza întreruperii activității) care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe Doldek.com. site-ul web, chiar dacă Doldek.com sau un reprezentant autorizat Doldek.com a fost notificat verbal sau în scris despre posibilitatea unei astfel de daune. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune consecutive sau incidentale, este posibil ca aceste limitări să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

5. Precizia materialelor

Materialele care apar pe site-ul Doldek.com pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Doldek.com nu garantează că niciunul dintre materialele de pe site-ul său web este exact, complet sau actual. Doldek.com poate aduce modificări materialelor conținute pe site-ul său în orice moment, fără notificare. Cu toate acestea, Doldek.com nu își asumă niciun angajament de a actualiza materialele.

6. Legături

Doldek.com nu a examinat toate site-urile legate de site-ul său și nu este responsabil pentru conținutul niciunui astfel de site-uri legate. Includerea oricărui link nu implică aprobarea de către Doldek.com a site-ului. Utilizarea oricărui astfel de site web conectat este pe riscul propriu al utilizatorului.

7. Modificări

Doldek.com poate revizui acești termeni și condiții pentru site-ul său web în orice moment, fără notificare. Prin utilizarea acestui site web sunteți de acord să respectați versiunea actuală a acestor termeni și condiții.

8.Legea aplicabilă

Acești termeni și condiții sunt guvernați și construiți în conformitate cu legile Doldek.com și vă supuneți irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din acel stat sau locație.